Jesteś tutaj: Pytania i odpowiedzi

Ozonowanie w pytaniach i odpowiedziach

 1. Czym jest ozon?
  Ozon to gaz który zawiera trzy cząsteczki tlenu ( O₃ ). Podczas działania ozonu uwolniony zostaje atom tlenu z cząsteczki, który wiąże się z materiałem na który działa, niszcząc (utleniając) napotkany niepożądany czynnik.
 2. Co to jest ozonowanie?
  Ozonowanie to jedna z najskuteczniejszych metod dezynfekcji. Ozon zabija bakterie i wirusy nawet 50 razy skuteczniej i 3000 razy szybciej niż chlor. Po przeprowadzeniu dezynfekcji ozon rozkłada się samoczynnie na czysty tlen (czas połowicznego rozpadu to ok 20min.) i nie stanowi żadnego zagrożenia.
 3. W jaki sposób wykonuje się ozonowanie?
  W dezynfekowanych przestrzeniach umieszcza się specjalistyczne urządzenia (generatory ozonu), które dzięki specjalnej budowie wytwarzają ozon z otaczającego powietrza, bez użycia jakichkolwiek dodatkowych środków chemicznych. Urządzenia te nazywane są też ozonatorami. W czasie pracy powinny być stale monitorowane a wytworzone stężenie gazu - ozonu mierzone specjalnymi detektorami, dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności zabiegu.
 4. Dlaczego ozonowanie jest skuteczne?
  Ponieważ ozon posiada silne właściwości utleniające i jest świetnym środkiem dezynfekującym. Działa bardzo szybko, bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jako gaz dociera w miejsca, niedostępne dla innych środków – szpary, szczeliny. Usuwa wirusy, bakterie, grzyby (w tym pleśń), roztocza. Ponadto usuwa  zapachy pochodzenia organicznego i nieorganicznego np. dym papierosowy, zapachy odzwierzęce, zapachy wymiocin (kwas masłowy), zapachy spalenizny, wilgoci, stęchlizny, rozkładających się resztek jedzenia i martwych organizmów.
 5. Czy ozon jest szkodliwy dla człowieka i organizmów żywych?
  Ozon jest szkodliwy dla człowieka i organizmów żywych w wysokich stężeniach i wdychany przez dłuższy czas. Podczas przeprowadzania dezynfekcji ozonowaniem, nie można przebywać w takim pomieszczeniu bez specjalnego zabezpieczenia (maski, kombinezony). Wysokie stężenia w procesie ozonowania utrzymują się w czasie pracy generatorów ozonu i wtedy następuje skuteczne zwalczanie danego czynnika. Po wyłączeniu ozonatorów ozon samoistnie rozkłada się do czystego tlenu (czas połowicznego rozpadu to ok 20min.) i nie pozostawia odpadów. Należy wtedy dokonać pomiaru stężenia odpowiednim legalizowanym miernikiem aby mieć pewność, że cały ozon został zużyty i rozłożony. Bezpieczeństwo jest najważniejsze.
  Agencja Bezpieczeństwa Pracy i Zdrowia (OSHA ang. Occupational Safety and Health Administration)  zaproponowała maksymalną akceptowaną wartość stężenia ozonu. Wartość ta oznacza maksymalne stężenie na jakie może być wystawiony człowiek w danym czasie i dla danego związku. Dla ozonu ta wartość wynosi 0.06 PPM (PPM = Pars Per Milion – jedna cząstka na milion innych cząstek) dla 8 godzin na dzień, 5 dni w tygodniu. Przy pobycie maksymalnie 15 minut stężenie dopuszczalne wynosi 0.3 PPM. W trakcie procesu ozonowania skuteczne stężenia mogą osiągać 2-10 PPM
 6. Czy z pomieszczenia w czasie ozonowania trzeba usunąć kwiaty i zwierzęta?
  Tak, gdyż w danym czasie i przestrzeni występuje wysokie stężenie ozonu, a to wpływa negatywnie na organizmy żywe.
 7. Czy można wykonać ozonowanie samemu?
  Nie polecamy nikomu bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia przeprowadzać ozonowania samemu. Biorąc pod uwagę konieczność posiadania specjalistycznego sprzętu (legalizowane, wiarygodne mierniki pomiaru stężeń, środki ochrony osobistej – specjalne maski, filtropochłaniacze i kombinezony w których można wejść do ozonowanego pomieszczenia i dokonać pomiaru), najlepiej zlecić wykonanie tych czynności profesjonalnej firmie która się tym zajmuje. Aby dobrze zdezynfekować, trzeba policzyć i oszacować ile ozonu i w jakim czasie należy wytworzyć, jakiej wydajności ozonatora użyć. Służą do tego specjalne przeliczenia fizyko-chemiczne i łatwo tu o pomyłkę. Bezpieczeństwo jest najważniejsze.
 8. Czy do ozonowania używa się środków chemicznych?
  Nie, ozon wytwarzany jest w sposób naturalny przy wykorzystaniu ozonatorów.
 9. Ile trwa ozonowanie?
  Dokładny czas zależy od wielu czynników - wielkości powierzchni, stopnia zanieczyszczenia, wilgotności, temperatury, itp. Inny czas jest potrzebny w przypadku ozonowania samochodów, a inny pomieszczeń. Dobór wydajności ozonatora jest również uzależniony od wielkości ozonowanej powierzchni. Wszystko jest przeliczane i szacowane wg odpowiednich równań matematyczno-chemicznych.
 10. Dlaczego po ozonowaniu wciąż czuję zapach ozonu?
  Zapach ozonu jest bardzo charakterystyczny i wyczuwalny już przy stężeniu 0,02 PPM. Może się utrzymywać od kliku godzin do kilku dni i nie świadczy o istnieniu ozonu. Jest podobny do zapachu „świeżości” po burzy, gdzie przy wyładowaniach atmosferycznych również ten gaz powstaje. Jeżeli odpowiedni legalizowany detektor nie wskaże cząstek ozonu w pomieszczeniu nawet gdy czujemy jego zapach, pomieszczenie takie jest całkowicie bezpieczne i zdatne do użytku.Bardzo często wykonuje się ozonowanie tylko dla odświeżenia mieszkania małymi stężeniami aby była wyczuwalna właśnie tzw. „świeżość jak po burzy”.
 11. Jak przygotować mieszkanie do dezynfekcji ozonem?
  Należy wykonać kilka prostych czynności mianowicie:
  • Na czas ozonowania wynieść wszystkie rośliny, zwierzęta i organizmy żywe.
  • Pomimo tego, że standardowe stężenia i czas dezynfekcji nie wpływa negatywnie na podstawowy sprzęt elektroniczny, zalecamy zabezpieczyć folią malarską bądź folią stretch szczególnie wrażliwy sprzęt RTV, komputerowy, otwarte serwery itp. Wrażliwe są przede wszystkim nieizolowane przewody i styki, które mogą ulec nieznacznemu utlenieniu.
  • Wynieść lub zabezpieczyć folią malarską bądź folią stretch cenne dzieła sztuki i inne antyki, gdyż ozon może negatywnie wpłynąć na ich stan poprzez utlenienie.
  • Pozbyć się źródeł przykrego zapachu - pozamiatać i posprzątać przestrzenie za szafami, szafkami, łóżkami – miejsca rzadko i dawno sprawdzane.
  • Jeżeli źródłem przykrego zapachu jest pleśń lub inne grzyby warto mechanicznie ściągnąć tyle ile można, aby ozon dotarł jak najgłębiej do zarodników i zniszczył je.
  • Bezpośrednio przed i po zabiegu stosować się do zaleceń operatora specjalisty, który dezynfekcje wykonuje.
 12. Jak często można przeprowadzać ozonowanie?
  To sprawa bardzo indywidualna uzależniona od wielu czynników i problemu którego chcemy się pozbyć. Inna częstotliwość będzie tylko dla odświeżenia pomieszczeń, inna dla pozbycia się np. pleśni czy brzydkiego zapachu. Regularne ozonowanie np. kilka razy w roku pozwoli nam na utrzymaniu pomieszczeń w dobrej czystości i świeżości, znacznie zmniejszając czynniki alergenne i zagrożenie bakteriami i wirusami. Osoby wrażliwe na alergie roślin pylących, kurzu czy pleśni odczują niebywałą poprawę samopoczucia i komfort przebywania w odświeżonych, zdezynfekowanych mieszkaniach.
 13. Po jakim czasie od zakończenia ozonowania można korzystać z pomieszczeń?
  Po zakończeniu zabiegu i wyłączeniu ozonatorów należy odczekać aby ozon dobrze nasycił daną przestrzeń, potem należy pomieszczenie wywietrzyć i zmierzyć stężenie legalizowanym miernikiem. Zazwyczaj cały proces po dezynfekcji trwa ok 2-3 godziny i następnie można bezpiecznie przebywać w takim miejscu.

Kontakt z nami

Pon-Pt 9:00 do 16:00, Sobota: 10:00 do 14:00, Niedziela: nieczynne

           

© wszystkie prawa zastrzeżone